Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
RAĐIOLARIT

(L. radius - tia), đá trầm tích silic chứa trùng tia thường có màu đỏ, đỏ tím do thành phần có sắt oxit, thường thành vỉa dày 5 - 15 cm có xen những lớp mỏng đất sét, cả tập hợp có thể dày tới hàng chục hoặc hàng trăm mét.