Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUYỂN SIALU

(A. sial: silica + alumina),   thuật ngữ quy ước dùng để chỉ lớp ngoài cùng của quyển đá, bao gồm các đá có thành phần chủ yếu là silic (Si) và nhôm (Al), có thể là nguồn của macma granit. Xt. Trái  Đất.