Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUẶNG TINH

(cg. quặng thu hồi, tinh quặng), sản phẩm thu được do tuyển khoáng, có hàm lượng thành phần có ích cao hơn nguyên liệu ban đầu. QT phù hợp với yêu cầu về tiêu chuẩn đã định (về hàm lượng các thành phần có ích và tạp chất cho phép, về độ ẩm, cỡ hạt, vv.), được đưa từ xưởng tuyển ra để sử dụng trực tiếp (vd. graphit, mica, tan, than sạch, vv.) hoặc để tiếp tục xử lí qua khâu luyện kim hay xử lí hoá học (như dùng QT làm phân bón). Phân thành: QT tổng hợp (chứa một số tổ phần có ích) và QT đơn chứa một tổ phần có ích (kim loại).