Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHỨC HỆ CHỨA NƯỚC

    một tập hợp nhiều tầng chứa nước. Không có những  quy định  chặt  chẽ cho  những tập hợp này, nó có thể tương ứng với một bậc, một thống hay một hệ trong thang địa tầng, với điều kiện trong tập hợp không có  bất chỉnh hợp góc. Đôi khi PHCN còn được sử dụng để gọi tên một tập hợp các lớp đất đá chưa rõ về đặc điểm địa chất thuỷ văn.