Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHỤT ĐỘT NGỘT than và khí

hiện tượng động lực xuất hiện do sự thay đổi nhanh chóng trạng thái ứng lực ở vỉa than bão hoà khí tiếp giáp với gương lò chợ hay gương lò chuẩn bị, làm sập vỡ một phần than phụt mạnh ra cùng với luồng khí, đột nhiên gây ra sự cố dưới hầm lò. Biện pháp ngăn ngừa PĐN có hiệu quả nhất là khai thác vỉa bảo vệ (vỉa bên cạnh) trước một bước; khoan lỗ thoát khí hay lỗ khoan để làm ẩm từ lò dọc vỉa, để kịp thời làm giảm áp suất ở khu vỉa than dự định khai thác. Khai thác càng xuống sâu càng có khả năng xảy ra PĐN.