Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUẶNG NGUYÊN KHAI

quặng được lấy từ mỏ chưa qua gia công hay làm giàu.