Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUẶNG ĐA KIM

phức hệ quặng trong đó các tổ phần có ích chủ yếu là chì và kẽm, tổ phần đi kèm gồm đồng, vàng, bạc, cađimi, đôi khi bitmut, thiếc, inđi và gali. Các khoáng vật chính gồm: galenit, sfalerit, pirit, chancopirit. Hàm lượng các tổ phần có ích chính dao động từ vài đến 10%, có khi lớn hơn. Các mỏ chính có nguồn gốc nhiệt dịch.