Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
Ô NGUYÊN TỐ của mạng tinh thể

  (cg. ô mạng cơ sở), phần tử cơ bản của mạng tinh thể mà sự tịnh tiến của nó theo ba chiều trong không gian cho phép tạo ra toàn bộ mạng tinh thể. Trong trường hợp tổng quát ÔNT có dạng một hình hộp. Xt. Mạng không gian.

 


Ô nguyên tố của mạng tinh thể
a, b, c - Các cạnh theo ba trục X, Y, Z;
α, β, γ - Các góc đối của ba trục X, Y, Z