Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUYỂN MỀM

lớp bao bên trong Trái Đất, ngay dưới thạch quyển; là một phần của manti thượng, nơi diễn ra sự điều chỉnh đẳng tĩnh, có thể phát sinh ra macma và tại đây sóng địa chấn bị hấp thụ mạnh. Thạch quyển trôi dạt trên QM. Xt. Trái Đất.