Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
OLIGOXEN

(A. Oligocene) 1. Thống thứ ba kể từ dưới lên của hệ Palêôgen. Việc phân chia tỉ mỉ hơn còn chưa có sự thống nhất quốc tế.

2. Thế thứ ba thuộc kỉ Palêôgen tương ứng với thời gian thành tạo thống O, bắt đầu cách đây 34 triệu năm và kéo dài khoảng 10 triệu năm. Động vật có vú đã có nhiều dạng mới so với trước.