Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
OCTOGƠNAI

(Đ. orthogneiss: ortho - trực, gneiss - xuất xứ từ tên gọi thợ mỏ Đức; cg. chính gơnai), đá gơnai có nguồn gốc đá macma (granit, riolit, sienit, điorit) bị  biến chất.