Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PALÊÔZÔI

(cg. đại Cổ sinh; từ tiếng Hi Lạp: Palaiós - cổ; zõẽ - sinh vật) x. Cổ sinh.