Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẪU TRỌNG SA

mẫu lấy ở lớp cát, sạn, sỏi, đôi khi lẫn cuội trong trầm tích sông suối hoặc trong lớp đất đá bở rời (tàn tíchsườn tích), với trọng lượng 30 - 50 kg, nhằm mục đích xác định thành phần và tỉ lệ các khoáng vật nặng và có ích (sau khi đãi) trong đuôi mẫu đãi. Mẫu tìm vàng phải đãi tới khi hạt có màu đen; mẫu tìm casiterit và các khoáng vật có ích khác đãi tới khi hạt có màu xám.