Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẪU KĨ THUẬT

mẫu quặng lấy để thí nghiệm nhằm xác định các chỉ tiêu kĩ thuật của quặng, để tính toán trữ lượng, để giải thích điều kiện kĩ thuật - khai thác mỏ và để xác định chất lượng khoáng sản. MKT lấy với trọng lượng từ vài ba kilôgam đến hàng vài chục - trăm kilôgam.