Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẪU CÔNG NGHỆ

mẫu khoáng chất lấy để thử nghiệm công nghệ. Mẫu lấy theo từng loại (hạng) quặng tự nhiên (gốc, phong hoá), theo thành phần khoáng vật, cấu tạo... để nghiên cứu, thử nghiệm quy trình công nghệ tuyển và gia công - xác định tính khả tuyển và khả năng nung luyện quặng. Kết quả thử nghiệm mẫu dùng để thiết kế, xây dựng, cải tạo các nhà máy tuyển khoáng và luyện kim. MCN được lấy từ quá trình tìm kiếm - thăm dò cho tới quá trình thăm dò khai thác. Trong giai đoạn tìm kiếm - đánh giá và thăm dò sơ bộ, MCN dùng đánh giá sơ bộ về công nghệ và đánh giá kinh tế một dạng của nguyên liệu khoáng mới. Trong giai đoạn thăm dò sơ bộ, mẫu dùng để lấy tinh quặng công nghiệp, lựa chọn sơ đồ tuyển, xác định và lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế - kĩ thuật của quặng. Trong giai đoạn thăm dò chi tiết và chuẩn bị cho khai thác, MCN dùng để lựa chọn sơ đồ tuyển và gia công tối ưu, xác định các chỉ tiêu kinh tế - kĩ thuật làm giàu và nung luyện, đánh giá công nghệ khoáng sản, vv. MCN được tiến hành nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hoặc trong các nhà máy, xí nghiệp (mẫu công nghệ sản xuất hoặc bán sản xuất). MCN thường lấy với trọng lượng lớn từ hàng tấn đến hàng chục tấn.