Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẶT MÔHÔ

mặt ranh giới giữa vỏ Trái Đấtmanti do nhà nghiên cứu động đất người Crôatia Môhôrôvichich (A. Mohorovicíc; cg. Môhôrôvixi) phát hiện năm 1909. Tốc độ truyền sóng dọc qua mặt đó tăng đột ngột từ 6,7 - 7,6 lên 7,9 - 8,2 km/s, còn mật độ khối tăng từ 2,9 - 3,0 tới 3,1 - 3,5 g/cm3 . Xt. Trái Đất.