Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẶT CẮT ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN

mặt cắt địa chất trên đó thể hiện đất đá có độ chứa nước khác nhau, bề mặt tự do của nước ngầm và bề mặt áp lực của nước actêzi, mực nước trong các lỗ khoan, trong các giếng và những tài liệu địa chất thuỷ văn khác. MCĐCTV có thể vẽ ở phần dưới bản đồ địa chất thuỷ văn (đối với các bản đồ địa chất thuỷ văn tỉ lệ lớn).