Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẶT CẮT CHUẨN

1. Mặt cắt được chọn vẽ thể hiện cấu trúc địa chất tương đối đầy đủ, có tính đại diện cho một khu vực hoặc vùng nghiên cứu. MCC xem như là tài liệu cơ sở để đối sánh trong nghiên cứu địa chất hoặc đo vẽ địa chất.

2. Mặt cắt địa chất đặc trưng nhất cho một phân vị địa tầng được nhà địa chất mô tả và chọn làm chuẩn khi xác lập phân vị địa tầng đó, dùng để so sánh với các trầm tích cùng tuổi ở các vùng lân cận. Thường một MCC phải đạt các yêu cầu: dễ đi đến để khảo sát, đầy đủ nhất về mặt khối lượng địa tầng của phân vị địa tầng được xác lập, chứa nhiều hoá thạch giúp định tuổi trầm tích, có ranh giới dưới và trên rõ ràng. x. Mặt cắt địa chất.