Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÀU GIAO THOA

màu của khoáng vật trong lát mỏng khoáng vật khi quan sát dưới kính hiển vi phân cực giữa hai nicon vuông góc bằng ánh sáng trắng. MGT của một khoáng vật phụ thuộc vào bề dày e và lưỡng chiết suất ng - np của khoáng vật. Với các lát mỏng có bề dày chuẩn 0,01 mm, MGT giúp xác định dễ dàng lưỡng chiết suất của khoáng vật, cùng với các hằng số quang học khác giúp xác định khoáng vật.