Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẢNG

(địa chất), một phần của thạch quyển Trái Đất dày hàng trăm kilômet gồm có vỏ Trái Đất và phần trên cuả măngti (măngtô) được giới hạn bởi các ranh giới kiến tạo (đới nén ép, đới tách dãn, phay biến dạng), nổi trên quyển mềm và có khả năng di chuyển ngang hoặc trôi trên quyển mềm. M có thể có nguồn gốc lục địa hoặc đại dương, hoặc vừa lục địa vừa đại dương. Có mảng kích thước rất lớn như mảng Âu - Á hoặc kích thước nhỏ như mảng Hi Lạp. Xt. Kiến tạo mảng.