Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẠCH QUẶNG

thân quặng phát triển theo hai chiều không gian, có bề dày không lớn, sinh thành do khoáng chất lấp đầy khe nứt. MQ sinh sau đá vây quanh, thường cắt chéo đá vây quanh, trong trường hợp nằm chỉnh hợp với lớp đá gọi là mạch dạng vỉa. MQ phổ biến trong các mỏ nhiệt dịch, mỏ pecmatit và mỏ macma muộn.