Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẦM TÍCH VEN BỜ

vật liệu vụn lắng đọng ở đới triều ven biển, có độ sâu không đáng kể. Thành phần gồm các vật liệu lục nguyên cùng với xác sinh vật có vỏ phân bố nhiều ở mặt đáy hoặc rơi từ trên mặt xuống. Trong TTVB thường hay gặp những dấu vết chuyển động của dòng ngầm, của sóng và của sinh vật ở đáy.