Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẦM TÍCH THỀM LỤC ĐỊA

vật liệu vụn lắng đọng ở vùng thềm lục địa, tức là ở vùng biển có độ sâu khoảng 100 - 200 m, hiếm khi ở chỗ sâu hơn 200 - 300 m. Thành phần chủ yếu gồm những vật liệu lục nguyên, ngoài ra còn có những vật liệu tàn tích vụn của các sinh vật có vỏ hoặc xương cứng, phân bố nhiều ở những vùng thềm lục địa, như san hô, sò ốc và động vật nguyên sinh.