Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẦM TÍCH SÔNG

vật liệu vụn gồm những sản phẩm của lũ tích và phù sa lắng đọng lại ở lòng sông, bãi bồi hay hồ móng ngựa.