Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GƯƠNG LÒ

bề mặt giới hạn của hầm lò dịch chuyển theo tiến trình khai đào. Nếu là lò chợ thì GL dùng để tiến hành công việc khấu khoáng sản. Tuỳ theo hướng dịch chuyển của chúng mà phân biệt loại GL chợ: theo phương vỉa; vuông góc với phương vỉa, theo đường chéo so với phương vỉa. Nếu mở đường lò chuẩn bị khai đào vào than hay quặng thì gọi là GL than hay GL quặng; nếu khai đào vào đá thì gọi là GL đá; nếu GL khai đào một phần vào than và một phần vào đá thì có thể mở phần gương than rộng sang bên hông lò, dùng làm nơi chèn số đá đã thu gom được trong khi đào lò (trường hợp này gọi là GL chèn đá). Nhờ đó, giảm bớt được công việc vận chuyển số đá đó lên trên mặt đất.