Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẦM TÍCH NGUỒN NÚI LỬA

vật liệu vụn từ núi lửa phun ra gồm tro, bom và tup, lắng đọng dưới dạng lớp trong môi trường không khí hoặc nước ở bề mặt đáy các bồn trũng, có hoặc không lẫn với các vụn trầm tích khác nguồn gốc.