Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẦM TÍCH HỒ

vật liệu lắng đọng ở đáy các hồ nước mặn, nước lợ, hay nước ngọt, do các dòng chảy trên mặt hoặc sông ngòi từ đất liền đưa xuống, trầm đọng cùng với xác sinh vật sống trong hồ. Ngoài ra, TTH cũng có thể hình thành do các tác dụng hoá học xảy ra trong nước hồ, đặc biệt thường thấy trong các hồ nước mặn.