Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẦM TÍCH CHÂU THỔ

vật liệu vụn do dòng sông đưa từ các vùng thuộc lưu vực xuống vùng sâu châu thổ ở cửa sông. TTCT gồm các thành tạo bồi tích xen nhiều tầng chứa vụn thực vật.