Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GRAĐIEN THUỶ LỰC

(tk. độ dốc thuỷ lực) x. Độ dốc thuỷ lực.