Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẦM TÍCH BIỂN NÔNG

vật liệu vụn chủ yếu hạt thô, lắng đọng trên bề mặt đáy biển có độ sâu không quá 200 m. Chúng có nguồn gốc chủ yếu từ lục địa, còn gọi là vật liệu lục nguyên, đồng thời một phần có nguồn gốc từ môi trường biển như xác sinh vật. Các TTBN thường giữ lại được những vết tích của các vận động của nước biển, dấu vết hoạt động của sinh vật ở đáy (vết giun bò, hang hốc do sinh vật chui rúc tạo nên).