Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GÔNSMIT V. M.

(Victor Moritz Goldschmidt; 1888 - 1947), nhà địa chất Na Uy, nghiên cứu về khoáng vật họcthạch học, đặt cơ sở đầu tiên của địa chất học. Đã phát hiện quy luật thay thế của nhiều nguyên tố trong các đá macmađá biến chất. Phát minh sự phân loại tự nhiên các nguyên tố hoá học thành các nguyên tố ưa sắt, ưa lưu huỳnh, ưa đá, vv.