Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẦM TÍCH BIỂN KHƠI

vật liệu tích đọng ở vùng biển khơi nước sâu, xa bờ. Thường rất ít vật liệu vụn, thành phần chủ yếu là các vụn sinh vật biển, vật liệu núi lửa mịn, khoáng vật tại sinh, vật liệu có nguồn gốc vũ trụ như thiên thạch và bụi vũ trụ.