Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẦM TÍCH BÃI BIỂN

vật liệu vụn hạt thô như cuội, sỏi, cát và các mảnh vỏ của động vật tích đọng ở các bãi ven biển.