Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GỐC XÓI MÒN

bề mặt theo đó dòng chảy sông, suối mất sinh lực và không còn khả năng đào sâu lòng (đáy) nữa. Gọi là GXM vì đó là nơi sông suối bắt đầu xói mòn lòng (từ đó ngược lên thượng lưu). GXM chung được lấy ứng với mực nước biển. GXM địa phương có thể ở bất kì độ cao nào, có loại tạm thời và loại cố định khi dòng chảy vào hồ như Aran (Aral), Caxpi (Caspian)... và mực nước hồ tự nhiên hoặc nhân tạo được coi là GXM của dòng chảy vào hồ.