Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GLOSSOPTERIS

(HL. glossa - hình lưỡi, pteris - dương xỉ), thực vật hoá thạch thuộc nhóm Dương xỉ có hạt, lá dài hình lưỡi, phổ biến trong các kỉ từ Cacbon đến Triat. Thực vật G là tổ hợp nhiều dạng hoá thạch trong đó G đóng vai trò chủ đạo, phổ biến trong kỉ Pecmi ở lục địa cổ Gonvana (Gondwana) (Nam Mĩ, Châu Phi, Ấn Độ, Châu Nam Cực và Châu Đại Dương).