Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GLOBIGERINA

(L. globus - hình cầu, gerene - mang, cầm; cg. Trùng cầu), động vật vi sinh thuộc lớp Trùng lỗ có vỏ vôi thủng lỗ gồm nhiều phòng dạng cầu, kích thước dưới 1mm. Sắp xếp theo hình xoắn ốc không đều. Sống ở biển, thích nghi với đời sống trôi nổi của biển khơi vùng nhiệt đới. Vỏ của G là thành phần chính của bùn vôi (bùn Trùng cầu). Xuất hiện từ cuối kỉ Krêta và tồn tại đến hiện nay, có ý nghĩa lớn đối với địa tầng Paleogen và Neogen.