Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIẾNG THĂM DÒ

công trình khai thác đào theo chiều thẳng đứng từ trên mặt đất xuống sâu, tiết diện hình vuông hoặc chữ nhật được tiến hành trong thăm dò mỏ, cắt vào thân khoáng để nghiên cứu chất lượng quặng, cấu trúc thân khoáng, đặc điểm địa chất thuỷ văn - công trình. Độ sâu giếng phụ thuộc vào mục đích nghiên cứu và độ sâu của đối tượng địa chất cần phát hiện, ít khi vượt quá 20 - 30 m. Đào giếng qua lớp đất đá yếu, bở rời cần phải chống chèn; giếng sâu trên 10 m phải thông gió.