Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIẾNG KHOAN
    lỗ khoan có đường kính và chiều sâu lớn (x. Lỗ khoan).