Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIÁP LAI

mỏ pirit ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Mỏ được khai thác những năm 1941-42, ở thung lũng GL phát hiện được hơn 30 thân mạch pirit lớn nhỏ nằm song song với nhau, một số mạch có giá trị công nghiệp. Các thân quặng có cấu tạo dạng mạch nhỏ, ổ, thấu kính, ... với chiều dày và đường phương biến đổi liên tục, nằm trong tập đá hoa đolomit, canxit, tremolit tuổi Prôterôzôi. Hàm lượng lưu huỳnh (S) 12%. Trữ lượng mỏ khoảng 5 triệu tấn. Dùng phương pháp tuyển nổi để nâng hàm lượng lưu huỳnh trong quặng. Pirit GL được khai thác để cung cấp cho Công ti Supe Photphat và Hoá chất Lâm Thao.