Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MUỐI MỎ

1. Khoáng vật natri clorua (tk. halit), x. Halit.

2. Đá trầm tích chứa 99% là halit.