Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÙN KHOAN

đất đá vụn nát được tạo ra ở lỗ khoan, nhất là ở đáy, trong quá trình khoan. Kích thước MK phù hợp với tính chất cơ lí của đất đá, cấu tạo của lưỡi (choòng) khoan và phương pháp khoan. Khi thăm dò thân quặng đồng, kẽm, cromit và một số loại quặng khác, dùng phương pháp khoan phá đáy kết hợp lấy mẫu MK trên mặt đất hoặc trực tiếp trong lỗ khoan.