Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MỞ VỈA

1. Công việc mở đường trong mỏ lộ thiên, tạo nên hệ thống giao thông từ ngoài biên giới mỏ vào các tầng khai thác và từ các tầng với nhau; nối thông từ mỏ đến sân ga công nghiệp, kho chứa khoáng sản, bãi thải, vv; đồng thời bảo đảm cho mở hào chuẩn bị để khai thác khoáng sản. Các đường đó là các hào có dạng hình thang (đối với moong) hay dạng tam giác (đường mỏ trên sườn núi). Chia ra MV không có hào; MV có hào (hào trong, hào ngoài, hào hỗn hợp); MV hỗn hợp (kết hợp giữa có hào và không có hào, kết hợp giữa hào và hầm lò, phối hợp các phương pháp MV).

2. Công việc đào các đường lò cơ bản mở lối thông từ mặt đất tới khoáng sàng hay tới một phần khoáng sàng của mỏ hầm lò, nhằm tạo cơ sở tiến hành đào các đường lò chuẩn bị phục vụ cho việc khai thác các gương lò chợ. Mục tiêu của MV là thiết lập đường giao thông vận tải từ các gương lò chợ tới trạm tiếp nhận khoáng sản trên mặt đất, bảo đảm việc đi lại và chuyên chở người an toàn, bảo đảm thường xuyên đưa gió sạch xuống tới các nơi làm việc dưới hầm lò. Tuỳ theo điều kiện địa hình, địa chất, địa chất thuỷ văn, cấu tạo khoáng sàng (độ sâu, số lượng vỉa, uốn nếp, phay phá, đứt gãy, vv.) mà có phương pháp MV khác nhau như MV bằng lò bằng xuyên vỉa; bằng giếng nghiêng, giếng đứng; giếng đứng kết hợp với lò xuyên vỉa; giếng đứng kết hợp với giếng mù. Nguyên tắc chu kì MV mỏ hầm lò là phải đào ít nhất hai (hay hai giếng) có cửa thông lên mặt đất để đảm bảo thông gió và an toàn lao động.