Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÔĐUN LÚN

độ lún (milimét) của lớp đất dày 1m dưới tải trọng cho trước; được xác định theo số liệu thí nghiệm nén không nở hông, nhờ tính toán theo công thức:

Trong đó Δh là lượng giảm chiều cao mẫu thí nghiệm (milimét) khi chịu tác dụng của áp lực P; ho - chiều cao ban đầu của mẫu (milimét). Dựa vào trị ML, có thể đánh giá được chất lượng chịu nén của đất nền, ước lượng được độ lún có thể xảy ra của mỗi lớp dưới tác dụng của tải trọng công trình xây dựng.