Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MỎ NỘI SINH

(tk. mỏ nguồn gốc dưới sâu), loại mỏ thành tạo có liên quan với các quá trình có nguồn gốc ở sâu, phát sinh do nhiệt năng bên trong Trái Đất. Có người xếp các mỏ nguồn gốc macma (macma sinh) và mỏ nguồn gốc biến chất (biến chất sinh) vào loại MNS; có ý kiến coi chỉ riêng loại mỏ có nguồn gốc macma là MNS. Xt. Mỏ ngoại sinh.