Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MỎ KHOÁNG

(cg. khoáng sàng), những tích tụ tự nhiên của khoáng sản trong vỏ Trái Đất hoặc trên mặt đất, có trữ lượng và chất lượng đáp ứng điều kiện kĩ thuật, kinh tế hiện nay và có thể khai thác sử dụng có lợi ích trong nền kinh tế quốc dân. Dựa vào quy mô trữ lượng khoáng sản, phân ra mỏ lớn, trung bình, nhỏ. Dựa vào các yếu tố đánh giá ý nghĩa công nghiệp, phân ra mỏ công nghiệp và mỏ không công nghiệp (trong thời gian hiện tại); MK không công nghiệp ở thời điểm hiện tại có thể trở thành mỏ công nghiệp trong tương lai.