Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MỎ DUNG LI

mỏ thành tạo bằng phương thức dung li cuả dung thể macma thành các chất lỏng không hoà lẫn vào nhau được - dung thể silicat và dung thể quặng (sunfua) kết tinh tách biệt nhau, trong đó các khoáng vật sunfua lắng đọng muộn hơn. Điển hình là mỏ sunfua Ni - Cu liên quan với đá siêu mafic và mafit. Ở Việt Nam, có mỏ sunfua Ni - Cu Bản Xang (Sơn La).