Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MỎ DẠNG TẦNG

(cg. mỏ dạng vỉa), mỏ gồm các thân quặng dạng vỉa nằm khớp với đá vây quanh. MDT có nguồn gốc đa dạng. Xếp vào loại MDT có thể có một số mỏ có nguồn gốc macma thực sự, mỏ hậu macma, mỏ nhiệt dịch - phun trào. Vấn đề nguồn gốc các MDT còn có nhiều tranh cãi. Điển hình là các mỏ quặng chì - kẽm, cát kết ngậm đồng.