Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẠNG THÁI VẬT LÍ CỦA ĐẤT ĐÁ

thực trạng về chất lượng đất đá, được biểu hiện ở độ chặt, độ ẩm, độ rỗng, độ sệt, độ khe nứt, mức độ cacxtơ hoá và phong hoá trong điều kiện thế nằm tự nhiên. Riêng độ chặt, độ ẩm, độ rỗng, và độ sệt còn đặc trưng cho trạng thái của đất trong các công trình bằng đất (đê, đập, đường), các bãi thải. Dựa vào TTVLCĐĐ có thể nhận định về độ bền và độ ổn định của chúng.