Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LƯU VỰC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

(cg. lưu vực địa chất thuỷ văn), vùng địa hình trũng rộng lớn, trong phạm vi đó nước dưới đất cùng chảy về một hoặc nhiều miền thoát, ranh giới lưu vực là đường chia nước dưới đất. Khái niệm về LVNDĐ đối với nước dưới đất tương tự như khái niệm về lưu vực sông của một con sông.