Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LATERIT HOÁ

(cg. đá ong hoá), quá trình phong hoá ở vùng nhiệt đới ẩm làm biến đất đá thành đá ong. LH về thực chất là sự tập trung oxit của nhôm và sắt trong đất. Sự tập trung đó có thể là tương đối trong đất đá đã sẵn có oxit nhôm và sắt, chúng được làm giàu do các oxit khác (kể cả oxit silic) bị hoà tan trong nước giàu CO2 và rửa trôi đi, chỉ còn lại oxit của nhôm và sắt. Sự tập trung có thể tuyệt đối: nước ngầm có chứa các dung dịch sắt và nhôm, đến mùa khô, được mao dẫn lên trên, gặp oxi ở đới thoáng khí sẽ kết tủa lại thành oxit sắt nhôm.